Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄γυμνασίου Ερμηνευτικές αναλύσεις

15,03

Συγγραφέας : Στράτου Αλεξάνδρα, Καλαβρουζιώτου Δήμητρα
Εκδότης: Σαββάλας
ISBN: 9789604931125

Αγαπητή μαθήτρια – Αγαπητέ μαθητή,

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πλήρες βοήθημα για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.
Σε κάθε κείμενο περιέχονται:
– Εισαγωγικό σημείωμα, όπου δίνονται τα γραμματολογικά στοιχεία που αφορούν τον εκάστοτε λογοτέχνη και το έργο του γενικά, αλλά και το συγκεκριμένο έργο ή απόσπασμα που ανθολογείται στο σχολικό βιβλίο.
– Λεξιλογικά – Πραγματολογικά στοιχεία, όπου δίνονται η ερμηνεία δυσνόητων λέξεων ή φράσεων του κειμένου και κάποιες πραγματολογικού περιεχομένου πληροφορίες.
– Διάρθρωση σε ενότητες, όπου παρουσιάζεται η δομή του κειμένου.
– Περιληπτική απόδοση του κειμένου.
– Ερμηνευτικός σχολιασμός του κειμένου κατά ενότητες.
– Στοιχεία τεχνικής, όπου εξετάζονται η τεχνική που ακολουθεί ο λογοτέχνης και τα εκφραστικά μέσα και οι τρόποι που χρησιμοποιεί.
– Απαντήσεις στις ερωτήσεις και στις διαθεματικές εργασίες του σχολικού βιβλίου.
– Συμπληρωματικές εργασίες, όπου έχει κριθεί απαραίτητο, στις οποίες περιλαμβάνεται ενίοτε και συσχετισμός με παράλληλο κείμενο – οι απαντήσεις των συμπληρωματικών αυτών εργασιών δίνονται στο τέλος του βιβλίου.

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)