Λατινικά Γ΄ Λυκείου – Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

22,23

Συγγραφέας : Συλλογικό έργο
Εκδότης: Ελληνοεκδοτική
ISBN: 9789605630997
Αριθμός Σελίδων: 1168
Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
Διαστάσεις: 17χ24
Γλώσσα Γραφής: ελληνικά
Έτος Έκδοσης: 2015

Α. Η ύλη του βιβλίου ανά μάθημα [1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50] όπου εξετάζονται μόνο τα γραμματικά – συντακτικά φαινόμενα περιέχει:
Θεωρία μαθήματος: αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας σε πίνακες, συνοδευόμενη από μεθοδολογία, όπου είναι απαραίτητο] Επιλογή αποσπασμάτων κειμένων της εξεταστέας ύλης που ανταποκρίνονται στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος
Ασκήσεις αξιολόγησης Γραμματικής και Συντακτικού

Β. Η ύλη του βιβλίου που περιλαμβάνει τα εξεταστέα κείμενα οργανώνεται ανά μάθημα στο οποίο περιέχονται:
Κείμενο (με νοηματική σειρά των όρων) – Μετάφραση
Γραμματική αναγνώριση – Λεξιλόγιο ανά περίοδο
(με παρατηρήσεις που αφορούν στα όσα πρέπει να γνωρίζει ο μαθητήςγια κάθε γραμματικό τύπο)
Λεπτομερής συντακτική ανάλυση ανά περίοδο
(με επισημάνσεις – επεξηγήσεις – αιτιολογήσεις)
Γραμματική επεξεργασία κειμένου
Πίνακες ταξινόμησης κλιτών και άκλιτων μερών του λόγου
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
Σχηματισμός όλων των συνεκφορών
Κλιτικοί πίνακες (ουσιαστικών, επιθέτων, συνεκφορών, αντωνυμιών)
Χρονικές αντικαταστάσεις όλων των ρημάτων
Εγκλιτικές αντικαταστάσεις όλων των ρημάτων
Σχηματισμός ονοματικών τύπων ή κλίση προστακτικής κ.λπ.
Συντακτική επεξεργασία κειμένου
Ανάλυση των μετοχών σε δευτερεύουσες προτάσεις
Μετατροπή δευτερευουσών ή κύριων προτάσεων σε μετοχικές φράσεις
Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική ή το αντίστροφο
Μετατροπή όλου του κειμένου σε πλάγιο λόγο
Μετατροπή του πλάγιου λόγου σε ευθύ
Θεωρία μαθήματος
Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
Ασκήσεις αξιολόγησης γραμματικής και συντακτικού
Κριτήριο Αξιολόγησης μαθήματος

Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται:

Απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης
Συγκεντρωτικοί πίνακες ταξινόμησης όλων των γραμματικών τύπων
Απαντήσεις των προτεινόμενων ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης